Deze website is in ontwikkeling – binnenkort komt hier meer informatie beschikbaar over de introductie van de ICC Incoterms® 2020 regels.

ICC lanceert in het najaar 2019 de nieuwe ICC Incoterms® 2020

Het aftellen is begonnen: ICC bereidt zich voor op de officiële, mondiale lancering van de ICC Incoterms® 2020 in het najaar van 2019. De nieuwste versie van de ICC Incoterms® regels reflecteert de nieuwste internationale standaarden rond internationale handel en wordt daarmee het moderne alternatief voor de ICC Incoterms® 2010 regels.

Naast de ervaringen van gebruikers zijn wijzigingen in beleid, milieurichtlijnen en nieuwe technologie meegenomen in de aanpassingen in de ICC Incoterms® regels. De nieuwe ICC Incoterms® 2020 biedt kopers en verkopers een up to date raamwerk. Ook zijn ze eenvoudiger in het gebruik.De ICC Incoterms® 2020 zullen in het najaar van 2019 officieel door ICC worden gelanceerd en zullen per 1 januari 2020 in werking treden.

Bestellen van de nieuwe ICC Incoterms® 2020
ICC zal in het najaar van 2019 de nieuwe versie van de ICC Incoterms® regels publiceren. Dat is de enige juiste set nieuwe regels die op de markt komt. Via deze website kunt u binnenkort uw eigen exemplaar van de nieuwe ICC Incoterms® 2020 alvast reserveren zodat u deze als eerste in huis heeft.

Registratie Introductie seminars
ICC Nederland zal in het najaar van 2019 meerdere introductieseminars over de ICC Incoterms® 2020 organiseren. Deelnemers zullen uit eerste hand de nieuwe ICC Incoterms® 2020 uitgelegd krijgen. De verschillen tussen de ICC Incoterms® 2020 en de ICC Incoterms® 2010 komen daarbij uiteraard aan bod. Meer informatie over de ICC introductieseminars en registratie volgt tijdig op deze website.

Let op: onjuiste berichtgeving over de ICC Incoterms® 2020
In het licht van de lancering en inwerkingtreding van de ICC Incoterms® 2020, is er speculatie omtrent de publicatiedatum en inhoud van de nieuwe ICC Incoterms® 2020. ICC Nederland hecht er aan u te waarschuwen voor deze onjuiste berichten, onofficiële versies en trainingen. Wees bedacht op misleidende aanbiedingen voor ‘vroege trainingen’ door andere partijen dan ICC, ICC Nederland en/of de ICC Academy.

Alle officiële en enige juiste informatie over de precieze datum van de lancering en de inhoud van de ICC Incoterms® 2020 regels en de ICC introductieseminars in Nederland komt in de loop van 2019 beschikbaar via deze website en via www.icc.nl.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met ICC Nederland, via www.icc.nl.

Wat zijn de ICC Incoterms® regels?
De ICC Incoterms®regels bevatten de belangrijkste leveringsvoorwaarden voor de koop en verkoop van goederen. Bedrijven maken eenvoudig met verwijzing naar de ICC Incoterms® regels drieletter code direct, internationaal bekende en erkende afspraken over transport, verzekering en plaats van levering. Het gebruik van de ICC Incoterms® regels bespaart tijd en behoedt ondernemers voor valkuilen en financiële schade. De eerste ICC Incoterms® regels werden al in de jaren 1930 door ICC ontwikkeld. Sindsdien worden de ICC Incoterms® regels wereldwijd door ondernemers en ondernemingen van elk formaat gebruikt.

Incoterms® is een acronym voor “international commercial terms”. Incoterms® is een handelsmerk van de International Chamber of Commerce (ICC), geregistreerd in meerdere landen. De  ICC “international commercial terms”, wereldwijd bekend als de ICC Incoterms® regels, zijn een algemeen geaccepteerde set van definities en regels voor gebruik in internationale en nationale koop- en verkoopovereenkomsten voor goederen.

Voor wie zijn de ICC Incoterms® regels relevant?
De ICC Incoterms® regels zijn relevant voor iedereen die zich met handel in goederen en leveringsvoorwaarden bezighoudt, zoals kopers/ verkopers, importeurs, exporteurs, vervoerders, verzekeraars.

Meer informatie over de ICC Incoterms® regels vind u hier.

Wat is er gebeurd met de Incoterms® 2016, Incoterms® 2017, Incoterms® 2018 en de Incoterms® 2019?
U heeft niks gemist, geen zorgen! De laatste versie van de Incoterms® regels zijn de ICC Incoterms® 2010. De ICC Incoterms® 2010 blijft van kracht voor partijen die ze gebruiken.